26 Mart 2017 Pazar

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

2461 defa okundu

MİSYONUMUZ

       Üniversitenin vizyonuna paralel olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu ve mezunu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim, üreteceği bilgi ile kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, aranan bir Meslek Yüksekokulu olmak.

 

VİZYONUMUZ

       Üniversitemizin misyonuna paralel olarak özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikte, yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip, çözümleyici ara eleman yetiştirmektir.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Kaliteden ödün vermeden büyümeyi sağlamak.
  • Geçerli ve yeni programlar açmada öncü olmak.
  • Çevre ile bütünleşmiş iç ve dış paydaşlarla sürekli iletişim ve iş birliği halinde olmak.
  • Çalışanların memnuniyeti ve aidiyet duygusunu sürekli kılmak.
  • Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız arasındaki iletişimi üst seviyede tutmak.
  • Atatürk ilkelerini benimsemiş kuşaklar yetiştirmek
  • Adalet ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek
  • Bilimin evrenselliğine ışığında yenilikçi, araştırmacı ve problem çözücü olmak
  • Çalışanları çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir.